Vilkaviškyje sudaromos palankios sąlygos verslo ir pramonės plėtrai. Augančios pramonės sektoriaus gamybos apimtys lemia padidėjusią parduotos produkcijos apyvartą, o kartu ir didesnį užimtumą šiame sektoriuje. Vilkaviškio rajono savivaldybė turi pakankamus vietinės žaliavos išteklius (derlingose žemėse plėtojamas žemės ūkis, nederlingos, tačiau kalvotos ir turtingos gamtine aplinka rajono apylinkės tinka turizmo plėtojimui), yra pasienio regionas (tai suteikia galimybę plėtoti eksportą). 

Rajone išplėtotas smulkus ir vidutinis verslas. Vyrauja didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto priemonių remontas. Vilkaviškis išlieka žemės ūkio kraštu, kuris yra pagrindinė regiono verslo šaka. Žemės derlingumas ypač palankus intensyviai žemės ūkio plėtrai, todėl dauguma ūkių atsinaujinę, dirba su šiuolaikiška technika, aktyviai dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros priemonėse. 

Gerėjant verslo aplinkai, vystant infrastruktūrą, sukuriama daugiau darbo vietų, todėl savo vietą Vilkaviškyje gali atrasti ir tu. 

9,9

– toks nedarbo lygis šių metų pradžios duomenimis fiksuotas Vilkaviškio rajone. Pastaraisiais metais nedarbo lygis ir registruotų bedarbių skaičius rajone nuolat mažėja.

35

– tiek ūkio subjektų 2017 m. pasinaudojo savivaldybės skiriama parama, kuri numatyta savivaldybės įgyvendinamoje Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programoje.

2585

– tiek 2017 m. Vilkaviškio rajone buvo žmonių, dirbančių su verslo liudijimais. Lyginant su kitomis Marijampolės apskrities savivaldybėmis, Vilkaviškio rajonas pagal išduodamų verslo liudijimų skaičių yra vienas iš lyderių.

Auganti ekonomika, gerėjančios verslo sąlygos, palanki politinė aplinka leidžia drąsiau verslui investuoti ir plėsti savo veiklą. Vilkaviškio rajone veikia 5 didžiausios įmonės, kurios yra įdarbinusios daugiausiai darbuotojų: AB „Žemkalnija“ (269 darbuotojai), UAB „Baltijos tekstilė“ (120 darbuotojų), UAB „Kepykla Savas“ (99 darbuotojai), UAB „Vilkasta“ (99 darbuotojai), UAB „Triplan LT“ (90 darbuotojų).   

Planuoji savo ateitį ir ieškai darbo Vilkaviškyje? Kreipkis

Darbo galimybių gali pasidairyti ir „Work in Lithuania“ puslapyje. Tai vieta, kur susitinka sėkmingai šalyje veikiančios užsienio bendrovės ir potencialūs darbuotojai, dalijamasi aktualiomis naujienomis, o nusprendusieji grįžti randa ne tik darbo pasiūlymų, bet ir naudingos praktinės informacijos sklandžiam persikėlimui į Lietuvą.

Nori gauti darbo pasiūlymus atsiradus patraukliai darbo vietai Vilkaviškyje? Registruokis kaip Globalus Vilkaviškietis ir gausi asmeninius darbo pasiūlymus. Prisijunk!

Kurk savo verslą

Vilkaviškis draugiška savivaldybė verslui. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas. Remiantis Aprašu, veiklą vykdantiems ir pradedantiems verslo subjektams, kuriantiems naujas darbo vietas, teikiama finansinė parama iš Savivaldybės biudžeto. Paramos gali kreiptis įmonės ir verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus / individualios veiklos pažymas, išduotas ne trumpiau kaip 9 mėnesius per kalendorinius metus laikotarpiui ir kurie yra registruoti ir vykdo veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

 

62 %

Tiek procentų Vilkaviškio rajone sudaro įmonės, kuriose dirba nuo 0 iki 4 darbuotojų, Vilkaviškio rajone dominuoja smulkaus verslo įmonės ir tai yra viena pagrindinių nedarbo mažėjimo priežasčių.

Parama smulkiam ir vidutiniam verslui

 

– Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta. Gali kreiptis verslo subjektai, kurie ne anksčiau kaip einamaisiais metais iki prašymo pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu etatu. 

– Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas. Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150 EUR. Įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 80 EUR. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre.

– Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus kompensavimas. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė lėšų gavėjui kompensuoja iki 1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

– Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas. Skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 600 EUR. Parodoje turi būti prekiaujama savo gaminiais / produkcija. Skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta užsienio šalyje išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 1 000 EUR. Parodoje turi būti prekiaujama savo gaminiais / produkcija.

 

Su Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia: http://www.vilkaviskis.lt/Parama-verslui

 

 

Susidomėjai? Dėl verslo kūrimo pasikonsultuok su:
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro specialistais